Lac Viet Humanistic Culture

Friday, December 2, 2022

KHỞI TỐ 3 NHÂN VIÊN BÀ PHƯƠNG HẰNG – MỤC ĐÍCH “BỚI BÈO RA BỌ”?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Khởi tố 3 nhân viên bà Phương Hằng - Mục đích "Bới bèo ra bọ"?  " mới ở Trung Quốc đại lục?” vào chiều ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
   

No comments:

Post a Comment