Wednesday, May 6, 2020

CSVN TUYÊN BỐ HẠ GIÁ HÀNG HÓA, THƯỞNG CHO SANH CON LÀ GIẢ, CƯỚP TIỀN DÂN MỚI LÀ THẬTLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “CSVN tuyên bố hạ giá hàng hóa, thưởng cho sanh con là giả, cướp tiền dân mới là thật” vào chiều ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment