Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 14, 2020

“GIẢI PHẪU” VỤ NGUYỄN QUANG LẬP CHẾT SAU 3 NGÀY VÔ TÙ; AI CHỦ MƯU GIẾT NGƯỜI?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; "Giải Phẫu" vụ Nguyễn Quang Lập chết sau 3 ngày vô tù; ai chủ mưu giết người? vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment