Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 13, 2020

PHẢN BIỆN PHÓ CHÁNH ÁN TÒA TỐI CAO VIỆT CỘNG NGUYỄN TRÍ TUỆ ‘KHÔNG HỦY ÁN HỒ DUY HẢI
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; phản biện về việc Phó Chánh Án Toà Tối Cao Việt Cộng Nguyễn Trí Tuệ “không huỷ án Hồ Duy Hải” vào chiều tối ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment