Saturday, May 9, 2020

LẬP LUẬN CỦA TÒA TỐI CAO CS GIỮ NGUYÊN BẢN ÁN TỬ HÌNH HỒ DUY HẢI LÀ NGANG NGƯỢC, PHI LÝ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “lập luận của Toà Tối Cao CS giữ nguyên bản án tử hình Hồ Duy Hải là ngang ngược, phi lý” vào chiều ngày 9 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment