Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 9, 2020

LẬP LUẬN CỦA TÒA TỐI CAO CS GIỮ NGUYÊN BẢN ÁN TỬ HÌNH HỒ DUY HẢI LÀ NGANG NGƯỢC, PHI LÝ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “lập luận của Toà Tối Cao CS giữ nguyên bản án tử hình Hồ Duy Hải là ngang ngược, phi lý” vào chiều ngày 9 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment