Saturday, May 16, 2020

15-5-20. VỤ ÁN HỒ DUY HẢI: NGHỊ CÓ PHẢI HUNG THỦ? LẬP HỒ SƠ, TRUY TÌM HUNG THỦ NHƯ THẾ NÀO?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về tin tức cập nhật ngày “15-5-20. Vụ Án Hồ Duy Hải: Nghị Có Phải Hung Thủ? Lập Hồ Sơ, Truy Tìm Hung Thủ Như Thế Nào?” vào chiều ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment