Tuesday, May 19, 2020

HỒ CHÍ MINH SỐNG SANG TRỌNG KHI DÂN ĐÓI, VIỆT CỘNG TUYÊN TRUYỀN “BÁC HỒ SỐNG GIẢN DỊ”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Hồ Chí Minh sống sang trọng khi dân đói, Việt cộng tuyên truyền “bác Hồ sống giản dị”  vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment