Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 13, 2020

CÔN AN TRUNG NGÃI QUẤY RỐI CỰU TÙ CHÍNH TRỊ NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN; BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ CHỐNG QUẤY RỐI
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Côn an Trung Ngãi quấy rối cựu Tù chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn; biện pháp đối phó chống quấy rối” vào chiều tối ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment