Tuesday, May 5, 2020

TRUNG CỘNG THỊ UY TRÊN BIỂN ĐÔNG, VIỆT CỘNG TIẾP TỤC KHIẾP NHƯỢCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Trung Cộng Thị Uy Trên Biển Đông, Việt Cộng Tiếp Tục Khiếp Nhược” vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment