Monday, May 25, 2020

ỦNG HỘ PHÚC NIỂNG LÀM TỔNG THỐNG LÀ KHÔNG HIỂU GÌ VỀ CỘNG SẢN, LÀ HỌA DÂN TỘC CHỚ KHÔNG PHẢI PHÚCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “ủng hộ Phúc niểng làm tổng thống là không hiểu gì về cộng sản, là họa dân tộc chớ không phải phúc”  vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment