Wednesday, May 6, 2020

VỤ ÁN HỒ DUY HẢI: CSVN HUY ĐỘNG CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐỂ BỊT MIỆNG VÀ BAO CHE HUNG THỦ THẬT SỰLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Vụ án Hồ Duy Hải: CSVN huy động cả hệ thống chính trị để bịt miệng và bao che hung thủ thật sự” vào chiều ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment