Friday, May 1, 2020

HOÀNG DUY HÙNG CA NGỢI CỜ MÁU VÀ TỰ NÂNG BI, ẤU TRĨ NHƯ HỌC SINH LỚP 9 TRẢ BÀI LỊCH SỬ KHÔNG THUỘCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về việc “Hoàng Duy Hùng ca ngợi cờ máu và tự nâng bi, ấu trĩ như học sinh lớp 9 trả bài lịch sử không thuộc” vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment