Lac Viet Humanistic Culture

Friday, May 22, 2020

BẢO HIỂM BẮT BUỘC XE Ở MỸ, Ở VN; ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN KHI XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “bảo hiểm bắt buộc xe ở Mỹ, ở VN;  ứng xử của người dân khi xảy ra tai nạn giao thông”  vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment