Friday, May 29, 2020

TRUNG CỘNG SAU THÀNH LẬP “XÓM, PHỐ” Ở VN LÀ TRỒNG RAU Ở BIỂN ĐÔNG VÀ PHẢN ỨNG CỦA CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “”Trung Cộng sau thành lập “Xóm, Phố” ở VN là trồng rau ở Biển Đông và phản ứng của CSVN” vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment