Tuesday, May 5, 2020

CSVN CÓ QUYỀN ĐÒI HS-TS NHƯNG KHÔNG DÁM ĐÒI, ĐỊA VỊ PHÁP LÝ QUỐC TẾ CỦA CSVN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định sự kiện “CSVN Có Quyền Đòi HS-TS Nhưng Không Dám Đòi, Địa Vị Pháp Lý Quốc Tế của CSVN” vào chiều ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment