Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 15, 2021

BÀ PHƯƠNG HẰNG HAY NHỮNG AI LÀ KẺ “CẦN XỬ LÝ NGHIÊM”? HÀNH VI CỦA DIỄM PHẠM CÓ THỂ PHẠM TỘI GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bà Phương Hằng hay những ai là kẻ “cần xử lý nghiêm”? Hành vi của Diễm Phạm có thể phạm tội gì?” vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment