Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 6, 2021

GIAO TIỀN CHO MTTQ, NGƯỜI ỦY THÁC CÓ QUYỀN KIỆN HOÀI LINH ĐÒI LẠI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Giao tiền cho MTTQ, người ủy thác có quyền kiện Hoài Linh đòi lại” vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment