Friday, June 4, 2021

“CỨU TRỢ” KIỂU LINH 14 TỶ? VAC-XIN LÀ “VÁC MẶT ĐI XIN”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Cứu trợ” kiểu Linh 14 tỷ? Vac-xin là ‘vác mặt đi xin’” vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment