Saturday, June 12, 2021

QUAN HỆ NGHỆ SĨ-CON NUÔI; CHA MẸ NUÔI KẾT HÔN CON NUÔI; NUÔI ONG TAY ÁO; LUẬT VN QUY ĐỊNH?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Quan hệ Nghệ sĩ-Con nuôi; Cha mẹ nuôi kết hôn con nuôi; Nuôi ong tay áo; Luật VN quy định?” vào chiều ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment