Saturday, June 5, 2021

KIỆN ĐÒI 1,000 TỶ NGUYÊN ĐƠN PHẢI DỰ NỘP ÁN PHÍ CÓ GIÁ NGẠCH, GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI BAO NHIÊU?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Kiện đòi 1,000 tỷ: Nguyên đơn phải dự nộp án phí, chi phí giám định thiệt hại bao nhiêu?” vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment