Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 19, 2021

LỄ VINH DANH VÀ TRUY ĐIỆU NGÀY QUÂN LỰC VNCH 2021 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 19/6 vào chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021 do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California tổ chức với sự tham dự đông đảo các đoàn thể, hội đoàn và các đại diện dân cử cấp tiểu bang cũng như thành phố tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment