Sunday, June 6, 2021

THI SÁNG TÁC NHẠC CA NGỢI BÀ PHƯƠNG HẰNG: THẬT HAY GIẢ? LUẬT QUY ĐỊNH THẾ NÀO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Tư nhân tổ chức thi sáng tác nhạc ca ngợi bà Phương Hằng: thật hay giả? luật quy định như thế nào?” vào chiều ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment