Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 21, 2021

VŨ HUYNH TRƯỞNG: TẠI SAO TRÍ TẠ KHÔNG LOẠI ALAN FORD KHỎI UB XD TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn ông Vũ Huynh Trưởng, Cựu Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia Bắc California về việc “Tại sao Trí Tạ không loại Alan Ford khỏi UB XD Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị?” vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2021 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 2021” tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment