Sunday, June 20, 2021

QUY TẮC ỨNG XỬ MẠNG XÃ HỘI: NHÀ NƯỚC CS CÓ THỰC HIỆN? FANS LINH-NHUNG MỪNG, ĐÚNG-SAI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Quy tắc ứng xử mạng xã hội: Nhà nước cs có thực hiện? Fans Linh-Nhung mừng, đúng-sai?” vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment