Wednesday, June 2, 2021

MEMORIAL DAY, NHÌN LẠI LỊCH SỬ: NHÂN VĂN VÀ MAN RỢ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Memorial Day, nhìn lại lịch sử: NHÂN VĂN và MAN RỢ” vào chiều ngày 1 tháng 6 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment