Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 4, 2021

GẶP NGHỆ NHÂN 54 NĂM LÀM ĐÀN GUITAR CỔ ĐIỂN HIỆN Ở CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc hội ngộ lý thú giữa ông Nguyễn Văn Hồng, một nghệ nhân có 54 năm kinh nghiệm làm đàn Tây Ban Cầm, đặc biệt là đàn Tây Ban Cầm Cổ điển với anh Trần Tùng, Dương Mạnh Tiến và Nguyễn Thái Cường vào ngày 30 tháng 5 năm 2021 tại một địa diểm thuộc thành phố Menifee, quận Riverside, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Video clip được thực hiện và edited by Lại Minh Thuận.


No comments:

Post a Comment