Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, July 24, 2021

AB-5: LUẬT MỚI VỀ NGHỀ NAIL; DỄ DÀNG BỊ PHẠT NẾU KHÔNG NẮM RÕ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “AB-5: Luật mới về nghề Nail; Dễ dàng bị phạt nếu không nắm rõ” vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment