Thursday, July 15, 2021

DÂN CUBA ĐÒI TỰ DO, CHỐNG CS, TRUYỀN THÔNG VN ĐỔ THỪA MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Dân Cuba đòi tự do, chống CS, truyền thông VN đổ thừa Mỹ” vào chiều ngày 14 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment