Lac Viet Humanistic Culture

Friday, July 2, 2021

ĐI TÙ & ĐI NGHĨA VỤ QS, ĐÀNG NÀO AN TOÀN HƠN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Đi tù & đi nghĩa vụ QS, đàng nào an toàn hơn?” vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment