Monday, July 19, 2021

BUỔI HỌP ĐỂ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC “ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 14”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi họp để thành lập Ban Tổ Chức “Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Kỳ 14” (2021) vào chiều ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment