Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, July 3, 2021

CA SĨ VY OANH KIỆN BÀ PHƯƠNG HẰNG; BẢNG THÔNG BÁO “LẠ” CỦA PHÒNG CSHS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Ca sĩ Vy Oanh kiện bà Phương Hằng; Bảng Thông Báo “lạ” của Phòng CSHS” vào chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment