Lac Viet Humanistic Culture

Friday, July 23, 2021

BUỔI HỌP CỦA BAN TỔ CHỨC “ĐẠI NHẠC HỘI CẢM ƠN ANH NGƯỜi THƯƠNG BINH KỲ 14” 2021


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi họp lần thứ 2 của Hội H.O. Cứu Trợ Thương-Phế-Binh & Quả-Phụ VNCH về việc tổ chức “Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh Kỳ 14” 2021 vào chiều ngày 23 tháng 7 năm 2021 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment