Friday, July 9, 2021

VN KHỞI TỐ 6 VỤ DÂN LÀM LÂY NHIỄM, NHÀ NƯỚC LÀM LÂY NHIỄM THÌ SAO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “VN khởi tố 6 vụ dân làm lây nhiễm, Nhà nước làm lây nhiễm thì sao?” vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment