Sunday, July 4, 2021

MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP ĐỀN THÁNH TRẦN; QUAN ĐIỂM LIÊN UB VỀ TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc phỏng vấn của nhà báo Tạ Phong Tần với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy ban chống Cộng sản và Tay sai về “Mục đích thành lập đền Thánh Trần; Quan điểm Liên UB về tượng đài Cổ thành Quảng Trị” trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2021.


No comments:

Post a Comment