Saturday, July 17, 2021

LỄ THÁNH HIẾN LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG LỚN NHẤT CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang lớn nhất California vào buổi chiều ngày 17 tháng 7 năm 2021 trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment