Saturday, July 17, 2021

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: LẰN RANH QUỐC CỘNG VÀ SỰ XĂM NHẬP CỦA VC TRONG MÙA COVID


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần về “Lằn Ranh Quốc Cộng Và Sự Xâm Nhập Của VC Trong Mùa COVID” vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2021 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment