Saturday, July 24, 2021

BCA DÙNG LỰC LƯỢNG NÀO ĐỂ TRẤN ÁP BIỂU TÌNH?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “BCA dùng lực lượng nào để TRẤN ÁP BIỂU TÌNH?” vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment