Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 11, 2021

HỌP BÁO CỦA LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ QLVNCH VỀ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI TÁI CHIẾM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Họp Báo Xác Định Lập Trường Của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Về Việc Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Tri vào sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment