Lac Viet Humanistic Culture

Friday, July 9, 2021

CHỐNG DỊCH KIỂU MỸ VÀ CHỐNG DỊCH KIỂU “KÝ SINH TRÙNG”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Chống dịch kiểu Mỹ và chống dịch kiểu “Ký Sinh Trùng” vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment