Sunday, March 27, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: TÌNH HÌNH HIỆN TẠI TRẬN CHIẾN UKRAINE VÀ NGA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại VN) về “Tình Hình Hiện Tại Trận Chiến Ukraina Và Nga” vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2022 trong khuôn viên nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment