Friday, March 11, 2022

ANH PHONG TỎA TÀI SẢN ABRAMOVICH, CHELSEA CÓ THỂ BỊ HẬU QUẢ GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện "Anh phong tỏa tài sản Abramovich, Chelsea có thể bị hậu quả gì?” vào chiều ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment