Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, March 30, 2022

THẤY GÌ QUA VIỆC CÁC GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BỊ TỐ CƯỠNG DÂM, GẠ TÌNH SINH VIÊN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Thấy gì qua việc các giảng viên đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm, gạ tinh sinh viên?” vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment