Wednesday, March 30, 2022

THẤY GÌ QUA VIỆC CÁC GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BỊ TỐ CƯỠNG DÂM, GẠ TÌNH SINH VIÊN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Thấy gì qua việc các giảng viên đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm, gạ tinh sinh viên?” vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment