Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, March 15, 2022

LỪA ĐẢO QUA DIỆN THOẠI; CÁCH ĐỐI PHÓ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Lừa đảo qua điện thoại; Cách đối phó” vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment