Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, March 27, 2022

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU: DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ 2022 VÀ TƯỞNG NIỆM NS NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phần nói chuyện của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại VN) về “Diễn hành Văn hoá Quốc tế 2022 và tưởng niệm Nhân Sĩ Nguyễn Văn Tánh” vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2022 trong khuôn viên nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment