Friday, March 18, 2022

TÌNH HÌNH UKRAINE-NGA ĐẾN NGÀY 18-3-2022; CỰU QUÂN NHÂN GỐC VIỆT ĐẾN UKRAINE VÀ KỂ CHUYỆN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tình hình Ukraine-Nga đến ngày 18-3-2022; Cựu quân nhân gốc Việt đến Ukraine và kể chuyện” vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment