Monday, March 21, 2022

TÌNH HÌNH UKRAINE-NGA ĐẾN 21-3-2022; NGA TUNG NHIỀU TIN GIẢ VÀ KHỦNG BỐ NHÀ BÁO QUỐC TẾ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Tình hình Ukraine-Nga đến 21-3-2022; Nga tung nhiều tin giả và khủng bố nhà báo quốc  tế” vào chiều ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment