Friday, March 18, 2022

ĐÃ XÁC MINH THẬT-GIẢ LƯ HƯƠNG HOÀN LẠI TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN Ở SÀI GÒN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Đã xác minh thật-giả lư hương hoàn lại trước tượng Đức Thánh Trần ở Sài Gòn” vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment