Saturday, March 5, 2022

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 3 NĂM 2022 TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng 3 năm 2022 với chủ đề ủng hộ Ukraine cùng “Putin Russia Get out of Ukraine Now” và “Vietnamese Americans Support Ukraine” trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo), thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment