Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, March 26, 2022

LỖI CỦA BÀ HẰNG? TỊCH THU NỮ TRANG LÀ “CÔNG CỤ LÔI KÉO”? NHÀ NƯỚC CS SẼ LÀM GÌ TIẾP THEO?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Lỗi của bà Hằng? Tịch thu nữ trang là ‘công cụ lôi kéo’? Nhà nước cs sẽ làm gì tiếp theo? vào chiều ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment