Lac Viet Humanistic Culture

Monday, March 21, 2022

VỢ THIẾN CHỒNG VÌ XÂM HẠI CON RIÊNG CỦA VỢ; PHẠM TỘI GÌ? TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Vợ thiến chồng vì xâm hại con riêng của vợ; Phạm tội gì? Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ?” vào chiều ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment